Waarom het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) ?

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek?

Zowel voor werkgever als werknemer is het van belang om aandacht te besteden aan de vitaliteit en gezondheid. Een Preventief Medisch Onderzoek heeft als doel, het in beeld brengen en bevorderen van de gezondheid en welzijn van werknemers. Voor het onderzoek kunnen meerdere methoden worden ingezet, zoals bijvoorbeeld; medisch onderzoek door een Verpleegkundige, bewegingsanalyse door een Fysiotherapeut, vragenlijsten en adviesgesprekken met een deskundige over stress en leefstijl. Het onderzoek wordt periodiek, aan iedere individuele werknemer aangeboden. Deelname door de werknemer aan het PMO onderzoek is op vrijwillige basis en over de individuele uitkomsten van het onderzoek wordt niet met de werkgever gecommuniceerd.

Waarom een Preventief Medisch Onderzoek?

Het is aan te bevelen het PMO onderzoek iedere 1-3 jaar te herhalen. Hoe vaker hoe beter natuurlijk, want zo kan ontwikkeling van de gezondheid en welzijn goed in de gaten worden gehouden en kan er bijtijds tot interventie worden overgegaan. Hierdoor kan er een betere preventieve werking van het PMO uitgaan. De inhoud van het onderzoek kan variëren en het is belangrijk om van tevoren goed na te denken over het belang van de verschillende onderdelen, alvorens hier een keuze in te maken. Een uitgebreider PMO kan worden gezien als een geschenk, een investering, het laten zien dat de werknemer belangrijk gevonden wordt. Het geeft inzicht in de eigen gezondheid en handvaten om bijvoorbeeld een gezondere leefstijl te omarmen of een betere privé-werkbalans te realiseren. Daarnaast geeft het de werkgever inzicht in het bedrijf, kunnen specifieke risico’s in kaart worden gebracht en werken werknemers vitaler en efficiënter.  Veel organisaties laten ook branche-specifieke PMO’s uitvoeren, gericht op de aandachtspunten die werknemers in de branche hebben.

Preventief Medisch Onderzoek laten uitvoeren

Wanneer je organisatie besluit een PMO aan werknemers aan te bieden is het belangrijk vooraf een aantal vragen voor jezelf te beantwoorden. Hoe belangrijk vinden we een PMO? Met welke risico’s hebben we te maken? Hoe goed willen we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Wat zijn de specifieke aandachtspunten binnen onze branche en organisatie? Wat is naast de kosten die het met zich meebrengt, de ROI van een gedegen Preventief Medisch Onderzoek? Welk signaal wil ik als organisatie aan mijn werknemers afgeven, wanneer het hun gezondheid en welzijn betreft?

Een deel van het PMO vraagt voor de uitvoering, fysieke nabijheid van een Verpleegkundige of Fysiotherapeut. Een ander deel kan desgewenst online worden uitgevoerd, zoals ook het invullen van de vragenlijsten over leefstijl en stress. 

My Health Professionals biedt voor organisaties een modulair PMO aan, dat deels online en deels fysiek kan worden uitgevoerd. Werknemers kunnen zich door middel van een registratiecode zelf aanmelden op ons online platform en hebben dan toegang tot een aanvraag- en planningsmodule. Hiermee regelt de werknemer het PMO helemaal zelf, terwijl de werkgever het beheer doet via een online dashboard.

Aan de slag met de resultaten van het Preventief Medisch Onderzoek

Wanneer veel werknemers een PMO hebben laten uitvoeren, weten zij niet alleen hoe ze hun gezondheid en welzijn kunnen verbeteren. Indien er data van voldoende respondenten beschikbaar zijn, kan een bedrijfsprofiel worden gemaakt en aandachtspunten geïdentificeerd worden, desgewenst per afdeling. De organisatie kan nu interventies gaan inzetten, om knelpunten aan te pakken. Via hetzelfde online platform kunnen werknemers op zoek naar een coach, workshop of training. De werkgever bepaalt ook hier aan de achterkant welk aanbod hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Tot slot is met het vrijblijvend aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek aan werknemers, ook voldaan aan artikel 18 van de Arbowet. De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”.

Met ons in contact komen?

Stuur een mail aan: info@my-health-professionals of bel 06 – 2209 1378

Plaats een reactie