Werkplekanalyse


RSI (Repetitive Strain Injury) of KANS (Klachten arm, nek en/of schouder) is de aanduiding voor werkgerelateerde aandoeningen aan de bovenste ledematen. RSI-klachten zijn verantwoordelijk voor 11% van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland. Een aantal feiten over RSI:

  • In Nederland lopen naar schatting 2 miljoen mensen risico op RSI
  • 54% van de werknemers is van mening dat KANS (mede) door het werk is veroorzaakt
  • De incidentie van beroepsziekten voor KANS is het hoogst voor de bouw
  • In 2013 hebben bedrijfsartsen 898 aandoeningen gemeld, waarvan RSI van de schouder of bovenarm (328 meldingen), tenniselleboog (175 meldingen) en chronische aspecifieke lage rugklachten (154 meldingen) de meest gemelde beroepsziekten vormen.

Voor al deze aandoeningen zijn effectieve preventieve maatregelingen beschikbaar. Dit is nodig, omdat de ernst van het bijbehorende verzuim groot is. 37% van de aandoeningen resulteerde volgens bedrijfsartsen in een verzuim van meer dan één maand en 21% zelfs meer dan drie maanden.

Inhoud van de module

Tijdens de werkplekanalyse wordt gekeken naar de zithouding, handelingen en spierspanning in het KANS-gebied; de onderarm en het gebied van de nek en schouders. De werkplek (bureau en bureaustoel) wordt vervolgens zo optimaal mogelijk ingericht, zodat de medewerker een zo laag mogelijke spierspanning heeft in de armen en het nek- en schoudergebied. Daarbij ontvangt de medewerker tips over werktechnieken. De werkplekanalyse geeft de medewerker inzicht in het proces wat leidt tot RSI/KANS klachten.

Waarom een werkplekanalyse?

Onderzoek wijst uit dat 45% van de werknemers in risicoberoepen al KANS-gerelateerde klachten heeft. Dit kan leiden tot langdurige uitval. De vroegtijdige herkenning van RSI/KANS door de werknemer of het voorkomen van de klachten, helpt om uitval te voorkomen. De werkplekanalyse geeft direct een duidelijk inzicht van de werkomgeving, met een advies voor verbetering.

De werkplekanalyse door My Health Professionals

Om klachten te voorkomen is een goede ergonomische instelling en bewust gebruik van de werkplek belangrijk. Wanneer je buiten je werkplek gevraagd wordt naar je werkhouding en de hoogte van je bureau of stoel, kun je dit moeilijk precies reproduceren. Wij maken dus geen gebruik van online testen, maar komen voor de werkplekanalyse altijd op locatie.

Prijsoverzicht

Werkplekanalyse € 40,- per medewerker (30 minuten)

Door middel van de werkplekanalyse is het mogelijk om in een vroeg stadium RSI/KANS klachten te herkennen. Wilt u meer weten over onze werkplekanalyse, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.